Moksliniai interesai

Aplinkos monitoringas; aplinkos pokyčių poveikio pedobiontams vertinimas; mikroartropodų populiacijų struktūros tyrimai; oribatidinių erkių identifikavimas, taikant mikroskopinę analizę; bioindikacija.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×