Moksliniai interesai

Požeminio ir paviršinio vandens sistemų atsako į klimato kaitos ir antropogeninės veiklos pokyčius tyrimai, remiantis hidrogeocheminių ir hidrogeodinaminių duomenų analize. Metodai: aprašomoji ir daugiamatė statistinė analizė, geocheminis modeliavimas, grafiniai, GIS ir analitiniai tyrimo metodai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×