Moksliniai interesai

Pelkių ir pievų ekosistemų botaninės įvairovės (Braun-Blanquet, 1964) bei produktyvumo, pažeistų ir atkuriamų šlapynių struktūros ir funkcionavimo tyrimai, pelkių ekosistemų ekologinio atkūrimo eksperimentų ir mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas, praktinis ekologinio atkūrimo veiklų įgyvendinimas ir moksliniai tyrimai (botaninės įvairovės atsikūrimo, gruntinio vandens lygio pokyčiai ir kt.), pelkių ekologinio atkūrimo poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išvengimui tyrimai ir vertinimas (GEST metodas, Couwenberg et al., 2011), pelkininkystės, kaip tvaraus šlapių pelkių naudojimo klimatui palankiu būdu, galimybių Lietuvoje analizė.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×