Moksliniai interesai

Durpių telkinių suslūgimo, anglies dvideginio koncentracijų ir vandens lygio pokyčio tyrimai.

Disertacijos anotacija

Tikslas – parengti durpių klodo suslūgimo prognozavimo modelį eksploatuojamuose durpių telkiniuose ir įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.
Uždaviniai: atlikti tiesioginius durpių klodo tyrimus, faktorių, keičiančių durpių fizines ir organinės medžiagos savybes, akrotelmo sluoksnyje nustatymas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo matavimai, nusausinto durpių klodo suslūgimo parametrizavimas ir prognozavimo modelio sudarymas.

scopus icon

  1. Mikulėnas, V., Minkevičius., V, Danielius, S., Taminskas, J., Linkevičienė, R., Dilys, K., Dagys, B., „Monitoring of the karstic landscape and investigation of chemical denudation in 2018“ Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018.
  2. Mikulėnas, V., Minkevičius, V., Kanopienė, R., Danielius, S., Taminskas, J., Linkevičienė, R., Dilys, K., Skuodienė, N. Monitoring of the karstic landscape and investigations of chemical denudation in 2019. Lithuanian geological survey annual report 2019. Vilnius, 2020.
  3. Taminskas, J., Mikulėnas, V., Danielius, S., Satkūnas, J. and Minkevičius V. (2020) „Karst Denudation Intensity and Climate Change – Case of Lithuania“, Vilnius University Proceedings, 100, p. 38. doi: 10.15388/Klimatokaita. 2020.05.22
  4. Danielius, S., Minkevičius, V., Mikulėnas, V., Lozovskis, S., Lokutijevskis, V. Survey with unmanned aerial vehicle and ground penetrating radar. Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2018.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Danielius S., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. 2022. Application of airborne photogrammetry for the monitoring of the karst phenomena. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10–15 September 2022, Vilnius, Lithuania / Eds: V. Šeirienė and A. Bitinas. Nature Research Centre, Vilnius, 2022.
  2. Minkevičius V., Taminskas J., Mikulėnas V., Satkūnas J.  & Danielius S. 2022. Karst development intensity – the case of the North Lithuania. Geosciences for a sustainable future. CONGRESSO SGI-SIMP 2022.  Torino. Abstract book.
  3. Minkevičius V., Danielius S., Mikulėnas V., Satkūnas J. (2023). Semi-automatic karst sinkhole detection from digital elevation or surface models. 81st International Scientific Conference of the University of Latvia. https://www.konference81.lu.lv/

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Taminskas J., Mikulėnas V., Danielius S., Satkūnas J., Minkevičius V. Karstinės denudacijos intensyvumas ir klimato kaita – Lietuvos atvejis. Karst Denudation Intensity and Climate Change – Case of Lithuania. Konferencija „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės“. 2020 m. gegužės 22 d.
×