Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.). (2007) – Vilnius: Botanikos instituto leidykla: 164 p.

2007 m.

Bandzaitienė, Z., Daubaras, R., Labokas, J.

×