Kraštovaizdžio ekologinių (geoekologinių) tyrimų metodologiniai pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004. 78 p.

2004 m.

Jankauskaitė, M.

×