Lietuvos dieniniai drugiai. Kaunas: Lututė, 2004. 247 p.

2004 m.
Ivinskis, P., Augustauskas, J.
https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-dieniniai-drugiai.html
×