Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas, 2004. 699 p.

2004 m.

Baltrūnas, V. (ats. red.)

×