Paukščių pavadinimų žodynas (antras papildytas ir pataisytas leidimas). Vilnius: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro leidykla, 2012. 1257 p.

2012 m.

Žalakevičius, M., Žalakevičienė, I. 

×