Profesorius Juozas Virbickas: mokslininko ir ichtiologo kelias : monografija. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 259 p.

2011 m.

Kesminas, V., Olechnovičienė, J.

Monografija skirta žymiam mokslininkui, vienam iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos ichtiologų, profesoriui Juozui Virbickui. Leidinyje apžvelgiamas profesoriaus mokslinis palikimas, susijęs su ichtiologijos mokslo tyrimų raida Lietuvoje, mokslinė ir organizacinė veikla, jo indėlis į Lietuvos zoologijos, ichtiologijos, hidroekologijos, žuvininkystės ir aplinkosaugos mokslą. Spausdinami dar niekur neskelbti profesoriaus rankraščiai.

×