Ultraviolet light disinfection of salmonella-infected chicken products

Projects leader: doc. dr. Elena Servienė

Customer: UAB Apertika

Terms of the project: 2021–2022

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS). 2011-2014 m.

Projects leader: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Praeivių ir pusiau praeivių žuvų rūšių (lašišų, šlakių, žiobrių ir perpelių) gausumo įvertinimas ir migracijos stebėsena Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno deltoje (Jūra-2). 2010–2011 m.

Projects leader:

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimai (Jūra-1). 2010–2011 m.

Projects leader:

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai (PATOGENAI). 2010–2011 m.

Projects leader: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Projekto SCALES “Biologinės įvairovės apsaugos užtikrinimas skirtinguose administraciniuose lygmenyse bei erdvės, laiko ir ekologinėse skalėse (SCALES/MITA-11). 2011 m.

Projects leader: dr. Eduardas Budrys

Užsakovas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje (Uostas-11). 2011 m.

Projects leader:

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Paukščių daromo poveikio akvakultūros įmonėms vertinimas. 2011 m.

Projects leader: L. Raudonikis

Užsakovai: Akvakultūros ūkiai UAB „Bartžuvė”, UAB „Raseinių žuvininkystė”, UAB “Birvėtos tvenkiniai” ,UAB „Akvilegija”, UAB “Šventjonis”, UAB „Kaplių žuvys“, UAB “Daugų žuvys”, UAB „Arvydai”, UAB “Karpis”, UAB “Vasaknos”, UAB “Šilo – Pavėžupis”, UAB “Kintai”, UAB „Juodasis gandras”, A. Zalecko individuali įmonė, UAB “Šalčininkų žuvininkystės ūkis”, UAB „Išlaužo žuvis“,UAB “Čivylių žuvys”, UAB „Žemaitijos žuvis”, UAB “Armolė”

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

23-ų saugomų ir retų rūšių apsaugos veiksmų planų parengimas (Rūšys-1). 2009–2011 m.

Projects leader: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

7-ių invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų plano parengimas (Rūšys-2). 2009–2011 m.

Projects leader: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

230 fitofagų ėminių genetinis ištyrimas molekuliniais metodais (Fitofagai). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemdirbystės institutas

Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių), kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas (Būklė-10). 2010-2011 m.

Projects leader: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Užsiėmimų jauniesiems tyrėjams pravedimas GTC Ekologijos institute (Mokiniai). 2010-2011 m.

Projects leader: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas (Baltija). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA). 2011-2014 m.

Projects leader: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Vilko populiacijos valdymo plano parengimas (Vilkai-11). 2011 m.

Projects leader: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS). 2011-2014 m.

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Eksperto paslaugos atstovavimui ES ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius metodo interkalibracijos procese (Interkalibracija). 2011 m.

Projects leader: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (HERBAINVAZGEN). 2010–2011 m.

Projects leader: dr. R. Vyšniauskienė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Forest plants wild harvesting learning in Europe (GRUNDTVIG). 2011-2013 m.

Projects leader: dr. J. Radušienė , dr. Jolita Radušienė

Užsakovas: Švietimo mainų paramos fondas

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis (HIBRIDAI). 2011-2013 m.

Projects leader: dr. N. Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo antiseptinėmis priemonėmis tyrimas (EuroKom). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

6 mokytojų praktinių mokymų paslauga ir galimybė atlikti tiriamąjį darbą botanikos tematika (Mokytojai). 2011 m.

Projects leader: GTC Botanikos instituto darbuotojai

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Pseudomonas aeruginosa bakterijų jautrumas dezinfekcinėms medžiagoms ir temperatūros poveikis šios rūšies bakterijoms (Bakterijos). 2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: UAB „Birštono mineraliniai vandenys“

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš rekonstruojamų pastatų (J. Jasinskio g. 10 ir 12, Vilnius) ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Transmeda). 2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: UAB “Transmeda”

Augalų (vaistinių ir aromatinių) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke“ (Kolekcijos-11). 2011 m.

Projects leader: dr. J. Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas, atranka, kartografinės medžiagos ir pasų parengimas (Genai-11). 2011 m.

Projects leader: dr. J. Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Įvairių substratų mikrobiologinės bei fitosanitarinės būklės įvertinimas ir praturtinimas naudingais mikroorganizamais (Verdetera). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: UAB „Verdetera“

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos metodinių dokumentų parengimas ir bandomoji natūralių buveinių inventorizacija (BUVEINĖS). 2009–2011 m.

Projects leader: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Organinio sapropelio mikrobiologinės ir fitosanitarinės būklės įvertinimas bei praturtinimas Trichoderma genties mikromicetais (Sapropelis). 2010–2012 m.

Projects leader: dr. O. Salina

Užsakovas: UAB „Concept fortis“

Pievagrybių auginimui skirto substrato lignino-celiuliozinio komplekso ir kitų biocheminių bei mikrobiologinių parametrų analizė siekiant padidinti pievagrybių auginimo intensyvumą (Pievagrybiai). 2009–2011 m.

Projects leader: dr. V. Raudonienė

Užsakovas: ūkininkas K. Juščius

Smeltės botaninio draustinio augalų bendrijų ir saugomų augalų rūšių tyrimai (SMELTĖ). 2010–2012 m.

Projects leader: dr. R. Pakalnis

Užsakovas: UAB „Labtarna“

UAB „RETAL Europe“ polietilentereftalato ruošinių ir gamybinės aplinkos mikrobiologinės būklės gerinimas (RETAL). 2010–2012 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: UAB „RETAL Europe“

Mikroskopinių grybų isskyrimas iš gyvenamųjų patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Mikromicetai). 2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: Audronė Tunikienė

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos). 2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Pelkėdarai palankių sąlygų atkūrimo eksperimentai Aukštumalos aukštapelkėje ir durpyne (Durpės). 2011 m.

Projects leader: dr. J. Sendžikaitė

Užsakovas: UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“

Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero (BAST) (Rėkyva BI).

Projects leader: dr. D. Matulevičiūtė

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Želdinių biologinės vertės nustatymas Aukštaičių g. 7 ir Paupio g. 26 ribose Vilniuje (Užupis). 2011 m.

Projects leader: dr. D. Avižinienė

Užsakovas: UAB „Naujasis Užupis“;

Listeria monocytogenes bakterijų jautrumo ozonui ir aktyvuotam vandeniui tyrimai (Ozonas). 2011 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: UAB „Iceco“

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. A. Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais (Miestas). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“

Stabatiškės aikštelės hidrogeologinis charakterizavimas (patvirtinimo stadija) (Stabatiškės). 2011 m.

Projects leader: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Helio matavimai Stabatiškės aikštelės gręžinių požeminiame vandenyje (Helis). 2010-2011 m.

Projects leader: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: UAB „Specialus montažas-NTP“

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Trijų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinė – mineraloginė analinė (Nesta). 2011 m.

Projects leader: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“

Angliavandenilių (skalūnų dujų) paplitimo apatinio paleozojaus uolienose Vėžaičių naftos telkinio plote galimybės įvertinimas (Skalūnai). 2011 m.

Projects leader:

Užsakovas: UAB „Manifoldas“

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas). 2011-2014 m.

Projects leader:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Dviejų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinės-mineraloginės analizės paslaugos (Rizgonys). 2011 m.

Projects leader: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Rizgonys“

1