Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projektas finasuotas iš priemonės  01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas lėšų

Projekto „Inovatyvios daugiafunkcės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai“ akronimas – IFSITEX.

Biotekstilės gamybai buvo naudojamos žaliavinės medžiagos, kurių pakankamas kiekis yra prieinamas Baltijos regione (sukcinito milteliai, silicio dioksidas, polimeriniai ir natūralūs pluoštai). Projekto esmė – Baltijos gintaro ir silicio dioksido panaudojimas, kuriant biotekstilės pavyzdžius bei biotekstilės gaminių mechanino atsparumo,  biodegradacijos ir apsauginių audinių su įaustomis gintaro bei silicio dioksido dalelėmis savybių, mažinančių žemo dažnio elektromagnetinio lauko ir ultravioletinės spinduliuotės poveikį testuojamiems organizmams, tyrimai. Gintaro bioaktyvumą patvirtinantys tyrimai atlikti  Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Molekulinės ekologijos laboratorijoje ir Latvijos universiteto Biologijos instituto Aplinkos genetikos laboratorijoje, testavimui naudojant specialiai atrinktą 2 N chromosomų rinkiniu pasižymintį bei sterilų L. minor kloną Sta2. Naudojant šį kloną, atlikti plataus masto L.minor augimo parametrų dinamikos tyrimai atskleidė žemo dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko (EML) poveikį mažinantį efektą, auginant klonus padengus biotekstilės audiniu su gintaro dalelėmis, palyginti su klonais, augintais padengus analogišku audiniu be gintaro dalelių priedų.

Tiriant EML ir UV poveikį testuojamiems organizmams taip pat buvo naudojamos Oregon linijos D. melanogaster museles ir  gametines augalų ląsteles.Tyrimų rezultatai pasitarnavo koreguojant optimaliausių skirtingo pluošto tekstilės gaminių su gintaro dalelių ir silicio dioksido priedais parinkimą ir gamybą.

Projekto IFSITEX įgyvendinimas paremtas lygiateisiu bendradarbiavimu tarp Latvijos įmonės „JLU Technologies Ltd research&developing“, Latvijos universiteto, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto  Gamtos tyrimų centro (Lietuva) ir AB „Linas“ (Lietuva). Projekto metu sukurta jungtinė biotekstilės gaminių technologijų vystymo, tyrimų ir gamybos platforma Baltijos šalyse, sukomplektuota mokslinių tyrimų bazė, kuri gali tapti pagrindu vystant panašaus pobūdžio technologijas Baltijos šalyse.

Projekto viešinimo plakatas

×