Ecology, Vol , No 2 (2005)

Petrauskienė, L.
Changes in behavioural and physiological indices of medicinal leech exposed to crude oil
Kulikova, I., Seisuma, Z.
Spatial and temporal distribution of metals in sediment of the Gulf of Riga (the Baltic Sea)
Noreika, R., Smaliukas, D.
Phytophagous insects – pests of industrial plantations of willows Salix L. (Salicaceae) in Lithuania
Višinskienė, G.
Biodiversity, distribution and ecology of macrozoobenthos in small Lithuanian rivers
Ostrauskas, H., Pakalniškis, S., Taluntytė, L.
Dipterous miners collected in greenhouse areas in Lithuania
Eitminavičiūtė, I., Matusevičiūtė, A.
Ecological peculiarities of landfill soils and their environment
Katutis, K.
Gamtinių sąlygų ir pievų naudojimo įtaka žolių rūšių kaitai Alkos ir Aukštumalės polderių salpiniuose durpžemiuose
Arlauskienė, A., Maikštėnienė, S.
Skirtingų biologinių savybių augalų panaudojimas dirvožemyje biogeniniams elementams kaupti ir filtracinių vandenų taršai mažinti