Ecology, Vol , No 1 (2005)

Arnastauskienė, T., Jakimavičius, A.
Akademiko Pranciškaus Šivickio mokslinė mokykla ir jos tęsėjai. Menant akad. prof. Pranciškaus Baltraus Šivickio 120-ąsias gimimo metines
Lugauskas, A., Pečiulytė, D., Ramanauskas, R., Bučinskienė, D., Narkevičius, A., Ulevičius, V.
Mikromicetai metalų korozijos procesuose atmosferos sąlygomis
Olechnovičienė, J.
Ekologinių veiksnių įtakos žmogaus sveikatai tyrimai
Klimantavičiūtė, M. G., Virbalytė, D., Pakštas, V., Juškėnas, R., Pigaga, A.
Interaction of heavy metal ions with cement kiln dust
Baranauskas, K., Mickevičius, E., Mickevičienė, I.
Šikšnosparnių įvairovė ir gausumas Vilniaus miesto žiemavietėse
Spungis,V., Biteniekytė, M., Rėlys, V.
The first year spider (Arachnida: Araneae) community in a burned area of Sudas bog in Latvia
Mažeikienė, A.
Gelžbakterių veiklos intensyvinimas eksperimentiniuose smėlio koštuvuose ruošiant geriamąjį vandenį
Lugauskas, A., Levinskaitė, L., Pečiulytė, D., Repečkienė, J., Motuzas, A., Vaisvalavičius, R., Prosyčevas, I.
Effect of copper, zinc and lead acetates on microorganisms in soil
Dmitry Krivolutsky (04.10.1939–30.10.2004)