Ecology, Vol , No 3 (2004)

Levinskaitė, L.
Cinko poveikis Penicillium Link. genties grybų gebėjimui pasisavinti natūralius C šaltinius
Ptašekas, R., Zurlytė, I., Meilūnas, M., Dapkūnas, S., Stoškuvienė, D., Jonauskas, G., Ramanauskaitė, M., Ptašekas, J., Sabaliauskas, R., Šliachtič, N.
Aplinkos veikiamų Lietuvos miestų gyventojų patologija
Karpavičius, J., Žeimavičius, K.
Vakarinės tujos (Thuja occidentalis L.) ir vietinių medžių rūšių radialiojo prieaugio kaitos pana6umai ir skirtumai
Gudelienė, I., Dušauskienė, R., Marčiulionienė, D. D.
Ca akumuliacija sausumos ekosistemos skirtingų biotopų testinėse augalų rūšyse
Bakienė, E., Daugelavičius, R., Beganskienė, A., Dervinytė, M., Rubikas, J.
Ni2+ ir Cd2+ sąveika su jautrių ir atsparių gramneigiamų bakterijų apvalkalėliais
Varnaitė, R.
Lignino degradacija rugių šiauduose pradinėse mikromicetų kultivavimo stadijose
Lynikienė, J., Gedminas, A., Vaivada, S.
Spyglius graužiančių kenkėjų įtaka pušų sanitarinei būklei
Vitas, A.
Dendroekologiniai trapiojo gluosnio (Salix fragilis L.) tyrimai Nevėžio botaniniame kraštovaizdžio draustinyje
Katutis, K.
Daugiamečių žolių parinkimas pagal jų išsilaikymo trukmę polderių pylimų šlaitams apželdinti