Ecology, Vol , No 2 (2004)

Skuodienė, L., Gradeckas, A.
Skirtingomis sąlygomis augančių gluosnių fiziologinė būklė
Sinkevičius, S., Augutis, D.
GIS panaudojimas stačiojo atgirio (Huperzia selago) populiacijų paieškoje ir lokalizacijoje
Šimonytė, S., Čerkašinas, G., Sadauskienė, I., Plančiūnienė, R., Stapulionis, R., Ivanov, L.
Švino ir aliuminio įtaka augančių pelių specifiniam imuniniam atsakui
Lugauskas, A., Krasauskas, A., Repečkienė, J.
Ekologiniai veiksniai, lemiantys mikromicetų paplitimą ant javų grūdų ir sojų sėklų
Dapkus, D.
Notigalės aukštapelkei prieraišūs drugiai
Šimanauskienė, R., Balevičienė, J., Balevičius, A.
Fitocenozių struktūra ir kasmetinis biomasės įnašas įvairaus produktyvumo ežeruose
Šyvokienė, J., Mickėnienė, L., Stasiūnaitė, P.
Mikroorganizmų vaidmuo lašišų (Salmo salar L.) jauniklių mityboje
Pernaravičiūtė, B.
Klimato kaitos įtaka Lietuvos ežerų terminiam režimui
Strazdienė, V.
Irena Eitminavičiūtė. Lietuvos dirvožemių erkės (ACARI). Katalogas