Ecology, Vol , No 1 (2004)

Rakauskas, R.
Dabartiniai pokyčiai Lietuvos amarų (Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) faunoje: globalaus atšilimo pasekmė?
Valenta, V., Urbonavičius, T., Gustas, M.
Pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea Schiff.) pakenktų pušynų bioekologiniai bruožai
Karpavičius, J.
Medžių radialiojo prieaugio ir žemės ūkio augalų produktyvumo prognozavimo galimybės
Gedminas, A., Vaivada, S., Lynikienė, J.
Spyglius graužiančių kenkėjų įtaka pušų radialiajam prieaugiui
Skujienė, G., Vaivilavičius, G.
Eksploatacijos įtaka vynuoginių sraigių (Helix pomatia Linnaeus, 1758) gausumui
Šatkauskienė, I.
Viešvilės rezervato sausumos moliuskų (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) rūšinė sudėtis
Sabienė, N., Brazauskienė, D. M., Rimmer, D.
Sunkiųjų metalų judriųjų formų nustatymas įvairiais ekstrahavimo metodais
Antanaitis, Š., Antanaitis, A.
Sunkiųjų metalų migracija dirvožemyje bei jų koncentracija nuotėkose ir dumble
Stravinskienė, V., Sujetovienė, G., Erlickytė, R.
Miško augalijos rūšių įvairovė ir dirvožemio mikroelementinė sudėtis AB „Akmenės cementas“ aplinkoje
Jakimavičius, A.
Už ekologinės fiziologijos tyrimus – 2002 metų Lietuvos mokslo premija