Ecology, Vol , No 3 (2003)

Ostrauskas, H., Pakalniškis, S., Taluntytė, L.
The species composition of plant mining dipterous (Insecta: Diptera) of greenhouse surroundings in Lithuania
Adomaitis, T., Mažvila, J., Eitminavičius, L.
A comparative study of heavy metals in the soils of cities and arable lands
Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R.
Fitoplanktono susintetintos organinės anglies išskyrimo ir heterotrofinės utilizacijos sezoniniai ypatumai skirtingose mezotrofinio ežero (Gulbinas) zonose
Baršienė, J.
Cytogenetic damage in viviparid snails inhabiting different lakes in Switzerland
Raudonienė, V.
Cu2+ įtaka mikromicetų fenoloksidaziniam aktyvumui
Stravinskienė, V., Erlickytė, R.
Klimato veiksnių poveikis paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimui AB „Akmenės cementas“ aplinkoje
Jakimavičius, A.
Kronika Iškilus Lietuvos gamtininkas, akademikas profesorius Tadas Ivanauskas