Ecology, Vol , No 4 (2002)

Imbrasienė, D., Švedienė, L., Paunksnis, A., Abdrachmanovas, O.
Vascular system changes among the workers in surroundings contaminated with manganese
Pečiulytė, D.
Microbial colonization and biodeterioration of plasticized polyvinyl chloride plastics
Varnaitė, R., Raudonienė, V.
Kultivavimo sąlygų įtaka mikromicetų fenoloksidaziniam aktyvumui
Jankauskienė, R.
Ponto–Kaspijos aukštesniųjų vëžiagyvių, žuvų lervų tankumo bei biomasės sezoninė ir vertikalių migracijų dinamika Kuršių marių litoralėje
Криволуцкий, Д. А., Курамшина, Н. Г.
Накопление диоксинов земляными червями Lumbricus terrestris в России
Lukšienė, B., Tautkus, S., Druteikienė, R., Gvozdaitė, R.
Impact of geochemical surroundings on the distribution of 239,240Pu in soil at the Baltic seaside
Gužys, S.
Žemdirbystės intensyvumo aplinkosauginis įvertinimas