Ecology, Vol , No 1 (2002)

Lapinskaitė, R., Bironaitė, D.
Endosymbiotic properties of eubiotic STF: an alternative therapeutic mean of chemotherapy in poultry industry
Levinskaitė, L.
Response of soil fungi to chromium (VI)
Petrauskienė, L.
Changes in aggressive behaviour of rainbow trout after starvation and exposure to heavy metal mixture
Cibaitė, G.
Apsiuvų (Trichoptera) pasiskirstymas Šventosios upės (Anykščių r.) hidrocenozėse
Krevš, A., Kučinskienė, A., Paškauskas, R.
Organinių medžiagų mineralizacijos procesų kai kurių Lietuvos saugomų teritorijų ežerų dugno nuosėdose ypatumai
Žiliukienė, V.
Length dynamics in smelt (Osmerus eperlanus L.) larvae of the Curonian Lagoon in 1996–1999
Kučinskienė, A. Žvikas, A., Paškauskas, R.
Statinis karstinių ežerų hidromikrobiontų struktūros ir funkcijų įvertinimas
Šaudytė, S.
Pagrindiniai veiksniai, turintys įtaką saugomų teritorijų bei ekologinio tinklo kūrimui ir valdymui Europoje (literatūros apžvalga)