Ecology, Vol , No 4 (2001)

Skirtiutė, D., Šinkūnas, R.
Species and genetic diversity of vole populations of Antalieptė reservoir islands
Mickėnienė, L, Šyvokienė, J.
Changes of the diversity of the bacteriocenosis in the digestive tract of fish under the impact of heavy metals
Pliūraitė, V.
Makrozoobentoso gausumo, biomasės ir rūšinės sudėties sezoninė kaita Merkio ir Šventosios upėse
Šyvokienė, J., Jankauskienė, R., Voverienė, G.
Bakterijų, asocijuotų su žuvų lervomis ir Ponto-Kaspijos aukštesniaisiais vėžiagyviais, vaidmuo mityboje
Gradeckas, A.
Vandenvalos nuotėkų nuosėdų skleidimo būdų įtaka gluosnių energiniams želdiniams išeksploatuotuose durpynuose
Jakimavičius, A., Šarkova, E.
Kronika
Jakimavičius, A.
Kronika