Ecology, Vol , No 1 (2001)

Lugauskas, A., Stakėnienė, J.
Mikromicetai, paplitę ant sandėliuose ir prekyboje esančių vaisių ir uogų
Eitminavičiūtė, I., Strazdienė, V., Darulytė, N., Matusevičiūtė, A.
Dviejų slieko Eisenia fetida populiacijų, auginamų nuotėkų dumblo kompostuose, išgyvenimas ir reprodukcija
Maikštėnienė, S., Arlauskienė, A.
Ankštinių augalų reikšmė agrosistemos produktyvumo didinimui sunkaus priemolio dirvožemyje
Pečiulytė, D.
Effect of copper sulfate on the Soil fungal community structure
Stankus, S.
Uotų (Psetta maxima (L)) neprodukcijos tyrimai Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje
Žiliukas, V.
Žuvų jauniklių bendrijų rūšinės įvairovės ir kitų ekologinių parametrų kitimo įvertinimas Kuršių marių priekrantėje
Marčiulionienė, D., Kiponas, D., Hansen, D.
Technogeninių radionuklidų akumuliacija Ignalinos AE aplinkoje
Stravinskienė, V., Kubertavičienė, L.
Mineralinių trąšu poveikio miško dirvožemiui ir pušų radialiajam prieaugiui „Akmenės cemento“ gamyklos aplinkoje ekologiniai aspektai
Stravinskienė, V.
Medžių metinio radialiojo prieaugio pokyčiai dėl miškų nusausinimo