Books, 2011

Eitminavičiūtė, I.
Dirvožemio ekologijos raida Lietuvoje. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 206 p.
Dagienė, S., Pukėnienė, R.
Leonora Živilė Gelumbauskaitė: bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas, 2011. 94 p.
Taraškevičius, R., Zinkutė, R., Gregorauskienė, V., Kadūnas, V., Radzevičius, A.
Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. Geochemical characteristics of Lithuanian urban areas (chapter 23). UK: John Wiley& Sons, 2011. 393-409 p.
Grigelis, A.
Akademikas Vytautas Gudelis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. 367 p.
Kazlauskienė, N., Taujanskis, E., Vosylienė, M. Z.
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Berlin: Springer Science+Business Media B.V, 2011. 267-276 p.
Juodėnienė, V., Malinauskaitė, D., Railienė, B. (sud.), Pukėnienė, R. (ats. red.)
Algimantas Grigelis: bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas, 2011. 320 p.
Marčiulionienė, D., Montvydienė, D., Paškauskas, R.
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Berlin: Springer Science+Business Media B.V, 2011. 277-286 p.
Šliaupa, S., Hoth, P.
The Baltic Sea Basin. Berlin: Springer, 2011. 13-51 p.
Kesminas, V., Olechnovičienė, J.
Profesorius Juozas Virbickas: mokslininko ir ichtiologo kelias : monografija. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 259 p.
Povilaitis, A., Taminskas, J., Gulbinas, Z., Linkevičienė, R., Pileckas, M.
Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė: monografija. Vilnius: Apyaušris, 2011. 327 p.