Books, 2010

Kurrto, K., Gudžinskas, Z. ir kt.
Atlas florae Europaeae: distribution of vascular plants in Europe: 15: Rosaceae (Rubus). Helsinki : Committee for Mapping the Flora of Europe : Societas Biologica Fennica Vanamo, 2010. 362 p.
Balčiauskas, L., Andersone-Lilley, Ž., Ozoliņš, J., Randveer, T., Nisson, T.J.
Ungulates and their management in the Baltics (Estonia, Latvia and Lithuania). European ungulates and their management in the 21st century, pp 2010. 103–128 p.
Juškaitis, R., Büchner, S.
Die Haselmaus: Muscardinus avellanarius. Hohenwarsleben: Westarp-Wissenschaften, 2010. 181 p.
Kisielienė, D., Grigienė, I., Grigas, A.
Lietuvos medingųjų augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 191 p.
Ričkienė, A.
Augalų fiziologė Leonida Novickienė: bibliografija. Vilnius: Lietuvos augalų fiziologų draugija, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, 2010. 67 p.
Žalakevičius, M.
Pasaulio paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimų žodynas. (2010) - Vilnius: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras leidykla: 167 p.
Juškaitis, R.
Inkilų gyventojai: paukščiai, žinduoliai, bendruomeniniai vabzdžiai. Kaunas: Lututė, 2010. 159 p.