Books, 2009

Podėnas, S., Podėnienė, V.
Tipuloidea excl. Tipulidae. Diptera Stelviana: a dipterological perspective on a changing alpine landscape. Studia dipterologica Vol. 1. Suppl. 16, 2009: 345–354 p.
Arbačiauskas, K.
Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 163 p.
Jurgaitis, A.
Lietuvos geologai: biografijų žinynas. Vilnius: Lietuvos geologų sąjunga, Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba, 2009. 242 p.
Kemėšis, V., Linčius, A., Paškevičius, J.
Enciklopedinis geologijos terminų žodynas. I dalis. Vilnius: Vilniaus universitetas, Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba, 2009. 650 p.
Kemėšis, V., Linčius, A., Paškevičius, J.
Enciklopedinis geologijos terminų žodynas. II dalis. Vilnius: Vilniaus universitetas, Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba, 2009. 200 p.
Treigienė, A.
Lietuvos grybai X (2) Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales), 10(2). Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 307 p.
Žalakevičius, M., Žalakevičienė, I.
Paukščių pavadinimų žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 1223 p.