Books, 2008

Baubinas, R. ir kt. (ed.)
Problem regions in Lithuania: (sociogeographical aspects): collection of thematic papers. Vilnius: Puntukas, 2008.
Jurgaitis, A.
Lietuvos geologai: biografijų žinynas. (2008) - Vilnius: Standartų spaustuvė.
Juškaitis, R.
The Common Dormouse Muscardinus avellanarius: Ecology, Population Structure and Dynamics. Vilnius: Institute of Ecology of Vilnius University Publishers, 2008. 163 p.
Pečiulytė, D., Bridžiuvienė, D.
Lietuvos grybai. II. Skurdeniečiai (Mortierellales) ir pelesiečiai (Mucorales). Vilnius: Botanikos institutas, 2008. 256 p.
Suveizdis P.
Žemėj Lietuvos: istoriografinė geologinių tyrimų raidos apžvalga. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2008. 155 p.