Books, 2007

Bandzaitienė, Z., Daubaras, R., Labokas, J.
Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.). (2007) - Vilnius: Botanikos instituto leidykla: 164 p.
Eitminavičienė, N.
Lietuvos geografai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2007. 311 p.
Валькюнас, Г.
Отряд Haemosporida (Danilewsky, 1885) – Гемоспоридии. Протисты. Руководство по зоологии. Часть 2. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 1144 с.: 256 – 330.
Rašomavičius, V.
Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius: Lututė, 2007. 799 p.
Apšegaitė, V., Binkienė, R., Blažytė-Čereškienė, L., Būda, V., Grikienienė, J. ir kt.
Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2007. 239 p.