Books, 2006

Gudžinskas, Z., Ryla, M.
Lietuvos gegužraibiniai (Orchidaceae). Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2006. 104 p.
Baleišis, R.
Pasaulio kanopiniai žvėrys. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 139 p.
Бондаренко, C. К., Контримавичус, В. Л.
Аплопараксиды диких и домашних птиц. Основы цестодологии XIV: 443. Maskva, 2006. 441 p.
Navalinskienė, M., Samuitienė, M.
Dekoratyvinių augalų virusinės ligos ir jų sukėlėjai Lietuvoje. Vilnius: Botanikos institutas, 2006. 254 p.
Podėnas, S., Geiger, W., Haenni, J.-P., Gonseth, Y.
Limoniidae & Pediciidae de Suisse.Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de la faune: Schweizerische Entomologische Gesellschaft, 2006. 375 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.
TRaudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D.
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos: paukščiai. Vilnius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 304 p.
Ivinskis, P., Rimšaitė, J.
Entomologas Alfonsas Palionis 1905–1957. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 294 p.
Pečiukėnas A.
Akvakultūra Lietuvoje: istorinė apžvalga.Vilnius: Lietuvos hidrobiologų draugija, 2006. 127 p.