Books, 2005

Ėringis, K., Pakalnis, R. (red.)
Kraštovaizdžio politikos ištakos: bibliografija. Vilnius: Botanikos institutas, 2005. 192 p.
Baubinas, R.
Ignalinos AE regionas: permainų erdvė: teminis regioninės geografijos mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2005. 169 p
Kesminas, V., Virbickas, T., Balkuvienė, G., Stakėnas, S., Kontautas, A., Pliūraitė, V., Matiukas, K.
Lietuvos ichtiologiniai draustiniai. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Klaipėdos universitetas, 2005. 135 p.
Valkiūnas, G.
Avian malaria parasites and other haemosporidia. USA: Boca Raton, London, New York et al., 2005. 932 p.
Ulevičius, A., Juškaitis, R.
Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2005. 247 p.
Urbonas, V.
Lietuvos grybai. Nuosėdiečiai (Cortinariales) 8 (5). Vilnius: UAB "Valstiečių laikraštis" 2005. 287 p.
Virbickas, J. (sud.)
Žuvų pavadinimų žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla, 2005. 631 p.
Žalūdienė, G.
Juozo Lukoševičiaus Žemės gelmių raidos koncepcija. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2005. 128 p.