Books, 2004

Bičkus, A., Rastenienė, V., Suveizdis, P.
Geoterminės energijos išteklių naudojimas šalyje. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2004. 57 p.
Baltrūnas, V. (ats. red.)
Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas, 2004. 699 p.
Ivinskis, P., Augustauskas, J.
Lietuvos dieniniai drugiai. Kaunas: Lututė, 2004. 247 p.
Jankauskaitė, M.
Kraštovaizdžio ekologinių (geoekologinių) tyrimų metodologiniai pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004. 78 p.
Radzevičius, A., Gregorauskienė, V., Kadūnas, V., Putys, P.
Panevėžio apskrities geocheminis atlasas. Vilnius; Panevėžys: Lietuvos geologijos tarnyba, 2004. 123 p.
Raudonikis, L.
Europos Sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos ornitologų draugija, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2004. 468 p.