Books, 2003

Jukonienė, I., Ryla, M.
Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 402 p.
Mažeikaitė, S.
Lietuvos gėlo vandens telkinių planktono heterofitiniai protistai. Vilnius, 2003. 220 p.
Klimavičiūtė, J., Rašomavičius, V. (sud.)
Profesorius Kazys Brundza. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 163 p.
Jokšas, K., Galkus, A., Stakėnienė, R.
The only Lithuanian seaport and its environment. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2003. 314 p.
Baleišis, R., Bluzma, P., Balčiauskas, L.
Lietuvos kanopiniai žvėrys. Trečias papildytas leidimas. Vilnius: Akstis, 2003. 215 p.
Kuusk, V., Tabaka, L., Jankevičienė, R. (eds)
Flora of the Baltic Countries 3. Compendium of Vascular Plants. Tartu, 2003. 406 p.
Markevičius, V., Treigienė, A.
Lietuvos grybai. Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales): gentis Septoria 10 (3). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2003. 199 p.
Mažeikaitė, S.
Lietuvos gėlo vandens telkinių planktono heterotrofiniai protistai. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 220 p.
Suveizdis, P. (red., sud.)
Lietuvos tektoninė sandara. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2003. 160 p.