Books, 2013

Žalakevičius, M.
Ornitologijos raida: nuo pirmųjų sieninių olų piešinių iki klimato kaitos ornitologijos. Development of ornithology: from first drawings on cave walls to climate change ornithology. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 525 p.
Dagys, M., Vaitkuvienė, D.
Baltasis gandras Lietuvoje: lizdų atlasas. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 142 p.
Treinys, R., Stončius, D., Skuja, S., Rumbutis, S.
Mažasis erelis rėksnys. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. 48 p.