Other publications, 2013

Šyvokienė, J., Jakimavičius, A.
Gamtos mokslų habilituota daktarė Janina Šyvokienė: bibliografija su gyvenimo ir veiklos apžvalga. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 100 p.
Jakimavičius, A.
Habilituotas daktaras Vytautas Jonaitis: bibliografijos rodyklė (1967-2006). Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 36 p.
Balčiauskas, L., Žalakevičius, M., Jasulaitytė, G., Žalakevičienė, I., Jankauskienė, B., Vaitonis, G.
Gamtos tyrimų centro 2012 metų mokslinės veiklos ataskaita. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 126 p.