Julija Danilovienė

 

 

Name Surname   Julija Danilovienė

Biomedical Sciences, Ecology and Environmental Research

Institute, laboratory Nature Research Centre, Institute of Botany, Laboratory of Economic Botany

Scientific Supervisor Dr Birutė Karpavičienė

Consultant Supervisor Dr Jolanta Patamsytė 

Study period: 2017-10-01 – 2024-09-30

Research theme:  Impact of alien goldenrods on native species and plant communities

Short annotation (the aim, objectives)

The aim is to evaluate the influence of invasive goldenrods on native species and communities.

Objectives:

To investigate the influence of invasive goldenrods to communities;

To establish frequence and direction of crss-breeding of goldenrods;

To estimate characteristics of breeding of goldenrods;

To estimate alelopatic activity of different species of goldenrods.

 

Publications

Birutė Karpavičienė, Jolita Radušienė, Julija Viltrakytė, 2015: Distribution of Two Invasive Goldenrod Species Solidago canadensis and S. gigantea in Lithuania,- Botanica Lithuanica, 21(2), 125 ̶ 132 p.

 

Projects

 

Training courses

 

Conferences

J. Viltrakytė, J. Radušienė, B. Karpavičienė. Invazinių rykštenių rūšių geografinis ir ekologinis paplitimas Lietuvoje. Poster in conference of students scientific practice of LMT Project „Promotion of Students’ Scientific Activities“, Vilnius, 2013.

J. Viltrakytė, B. Karpavičienė. Solidago x niederederi paplitimo ir generatyvinio dauginimosi galimybių tyrimai. Report in conference of students scientific practice of LMT Project „Promotion of Students’ Scientific Activities“, Vilnius, 2014.

 

Contacts: e-mail, phone   daniloviene.julija@gmail.com  868710620