Books and book chapters

Jukonienė, I., Ryla, M.
Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 402 p.
Klimavičiūtė, J., Rašomavičius, V. (sud.)
Profesorius Kazys Brundza. Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2003. 163 p.
Gudžinskas, Z., Ryla, M.
Lietuvos gegužraibiniai (Orchidaceae). Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2006. 104 p.
Kurrto, K., Gudžinskas, Z. ir kt.
Atlas florae Europaeae: distribution of vascular plants in Europe: 15: Rosaceae (Rubus). Helsinki : Committee for Mapping the Flora of Europe : Societas Biologica Fennica Vanamo, 2010. 362 p.
Rašomavičius, V., Gudžinskas, Z.
Kelis lietuviškus pavadinimus turinčių augalų genčių nomenklatūros apžvalga ir jos norminimo principai [Review of the nomenclature of plant genera with several Lithuanian generic names and principles of their standardisation]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 3–18
Rašomavičius, V., Jukonienė, I., Čiuplys, R., Matulevičiūtė, D., Patalauskaitė, D., Sinkevičienė, Z., Gudžinskas, Z., Ryla, M.
Diversity and conservation value of habitats in Girutiškis Strict Nature Reserve (Eastern Lithuania) [Girutiškio rezervato (Rytų Lietuva) buveinių įvairovė ir gamtosauginė vertė]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 3–15
Rašomavičius, V., Biveinis, A.
The communities of the Isoeto-Nanojuncetea bufonii Br.-Bl. et R. Tx. 1943 class in Lithuania. – Botanica Lithuanica, 2(1): 3–25
Rašomavičius, V.
Lietuvos raudonoji knyga. Vilnius: Lututė, 2007. 799 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.
Rašomavičius, V.
Dar kartą apie Teesdalia nudicaulis Lietuvoje [Once more about Teesdalia nudicaulis in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 89–92

Laboratories