Books and book chapters

Manusadžianas, L., Bartusevičienė, B.
Comparison of the toxic responses of Nitellopsis obtusa, Lepidium sativum, and Thamnocephalus platyurus treated by Kaunas city wastewaters [Nitellopsis obtusa, Lepidium sativum ir Thamnocephalus platyurus reakcijų į toksinį Kauno nuotekų poveikį įvertinimas]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 43–53
Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R.
Planktoninių dumblių ir bakterijų trofinių ryšių ypatumai mezotrofinio ežero litorelėje [Peculiarities of trophic relations between planktonic algae and bacteria in littoral zone of mezotrophic lake]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 327–334
Manusadžianas, L., Grigutytė, R., Nimptsch, J., Pflugmacher, S.
Effects of decomposing leaf litter from Fagus sylvatica and Quercus robur of different degradation levels on oxidative stress response in the charophyte Nitellopsis obtusa [Fagus sylvatica ir Quercus robur yrančių lapų paklotės ekstraktų įtaka maurabragio Nitellopsis obtusa oksidaciniam stresui]. – Botanica Lithuanica, 14(4): 233–240
Manusadžianas, L., Jurkonienė, S., Maksimov, G., Darginavičienė, J.
Suppresion of plasmalemma K+, Mg2+-ATPase activity as a biomarker of phytotoxicity [Plazmolemos K+, Mg2+-ATPazės slopinimas kaip fitotoksiškumo biologinis žymeklis]. – Botanica Lithuanica, 13(2): 109–114.
Microbial mineralization of organic matter in bottom sediments of small anthropogenised lakes
Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R., Vitėnaitė, T.
Ištirpusios organinės anglies srauto įvertinimas pradinėse pelaginio mitybos tinklo grandyse mezotrofiniame Balsio ežere [Evaluation of dissolved organic carbon flow at the initial chains of pelagic food-web in mesotrophic Lake Balsys]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 61–74

Laboratories