Books and book chapters

Podėnas, S., Podėnienė, V.
Tipuloidea excl. Tipulidae. Diptera Stelviana: a dipterological perspective on a changing alpine landscape. Studia dipterologica Vol. 1. Suppl. 16, 2009: 345–354 p.
Ivinskis, P., Augustauskas, J.
Lietuvos dieniniai drugiai. Kaunas: Lututė, 2004. 247 p.
Podėnas, S., Geiger, W., Haenni, J.-P., Gonseth, Y.
Limoniidae & Pediciidae de Suisse.Neuchâtel: Centre suisse de cartographie de la faune: Schweizerische Entomologische Gesellschaft, 2006. 375 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.
Ivinskis, P., Rimšaitė, J.
Entomologas Alfonsas Palionis 1905–1957. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 294 p.
Irena Eitminavičiūtė, Audronė Matusevičiūtė, Valerijus Gasiūnas, Milda Radžiūtė
Ecotoxicological assessment of arable field soils fertilized with sewage sludge
Rimšaitė, J.
Trophic relations of fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) with fungi of the order Russulales (Basidiomycotina) [Grybiniai uodukai (Diptera, Mycetophilidae) ūmėdiečiuose grybuose (Russulales, Basidiomycotina)]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 293–297

Laboratories