Books and book chapters

Arbačiauskas, K.
Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 163 p.

Laboratories