Projects

COST

FA1304 Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Other projects

Investigation and assessment of ecological status of ichthyofauna in Lithuanian rivers and lakes according to fish indices

Projects leader: dr. Tomas Virbickas

Terms of the project: 2011–2014

Investigation of the state of migratory fish in Lithuanian rivers

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Terms of the project: 2011–2014

Tvaraus Lietuvos jūrinių išteklių valdymo sistema panaudojanti modernius stebėjimo, modeliavimo metodus ir ekosisteminį požiūrį (NOR-FM). 2008 - 2011 m.

Projects leader: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Klaipėdos universitetas

A system for the sustainable management of Lithuanian marine resources using novel surveillance, modeling tools and an ecosystem approach (NOR-FM)

Projects leader: dr. Linas Ložys

Terms of the project: 2013

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį (2014 m.)“

Projects leader: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Atlikimo terminai: 2013.07.02 – 2015.03.15

Scientific team projects

Nanoparticle and heavy metal toxicity mechanisms in fish during ontogenesis

Projects leader: dr. Nijolė Kazlauskienė

Terms of the project: 2015–2018

Prioritetinių sunkiųjų metalų subletalaus poveikio ypatumų vandens gyvūnų elgsenai tyrimai (Elgsena)

Projects leader: dr. Nijolė Kazlauskienė

Terms of the project: 2010–2011

Importance of salmon and sea trout local population’s genotype on adaptation possibilities

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Terms of the project: 2010–2011

Microbiota of roach (Rutilus rutilus) and changes under the impact of river pollution

Projects leader: dr. Vesta Skrodenytė-Arbačiauskienė

Terms of the project: 2011–2012

Persistentinių teršalų poveikio vandens ekosistemai komplesiniai tyrimai ir modeliavimas

Projects leader: dr. Nijolė Kazlauskienė

Terms of the project: 2012–2014

Pagrindinių vandens ekosisitemų faunos transformacija Drūkšių ežere (Lietuva- Baltarusija pasienio vandens telkinyje), sustabdžius Ignalinos AE veiklą, rekomendacijų, monitoringo, gamtosauginių priemonių dėl stabilaus naudojimo parengimas

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Atlikimo terminai: 2012.03.26 – 2012.12.31

Complex studies and modelling of the effect of permanent pollutants on aquatic ecosystem

Projects leader: dr. Nijolė Kazlauskienė

Terms of the project: 2012–2014

Lithuanian–Belarusian projects

Transformation of fauna in the main aquatic ecosystems in Lake Drūkšiai (a water body on Lithuania–Belarus border) after the termination of the Ignalina NPP operation; elaboration of recommendations for monitoring and environmental measures for sustainabl

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Project duration: 2011–2012

Scientific cooperation

Bendradarbiauti vykdant žuvininkystės, žuvų biologijos ir žuvų populiacijų ekologinius tyrimus, ruošiant mokslinių tyrimų projektų paraiškas, organizuojant mokslines konferencijas, mokymus bei konsultacijas darbuotojams

Projects leader: dr. Linas Ložys

Bendradarbiavimo sutartis tarp Gamtos tyrimų centro ir dr. Harry Gorfine.

Sutarties terminas: 2012.09.20 - 2014.09.19

Agreement on scientific Cooperation Between Nature Research Centre, Lithuania and Marine Research Station, Academia Sinica, Taiwan

Projects leader: dr. Linas Ložys

Terms of the agreement: 2012 - 2022 m.

Memorandum of understanding on scientific Cooperation Between Nature Research Centre, Lithuania and Royal Melbourne Institute of Technology ABN 49 781 030 034 Australia, through its Scool of Mathematical and Geospatial Sciences (RMIT)

Projects leader: dr. Linas Ložys

Sutarties terminas: 2012 - 2022 m.

Agreement on scientific Cooperation in teh area of applied science Between Nature Research Centre, Lithuania and Fish Ageing Services Pty Ltd, Australia

Projects leader: dr. Linas Ložys

Terms of the agreement: 2012 - 2022 m.

Parengti projekto „Baltijos strimelės Clupea harengus membras neršto savybės ir reikšmė priekrantės ekosistemoje“

Projects leader: dr. Linas Ložys

Partnerystės sutartis pasirašyta tarp Gamtos tyrimų centro ir Klaipėdos universiteto.

Sutartis pasirašyta: 2012.11.08

Bendradarbiavimo sutartis, kuri pasirašyta tarp Gamtos tyrimų centro ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Sutartis pasirašyta: 2011.02.18

Vykdyti žuvininkystės, žuvų biologijos ir žuvų populiacijų ekologinius tyrimus, ruošti mokslinių tyrimų projektų paraiškas, organizuoti mokslines konferencijas, mokymus bei teikti konsultacijas darbuotojams

Projects leader: dr. Linas Ložys

Bendradarbiavimo sutartis tarp Dr. Harry Gorfine ir Gamtos tyrimų centro.

Sutarties terminas: 2012.09.20 - 2014.09.19

LIFE

Inventory of marine species and habitats for development of Natura 2000 network in the offshore waters of Lithuania (LIFE234)

Projects leader: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Project duration: 2010–2015

 

National scientific research programs

Evaluation and projections of the influence of cormorants on the structure and stocks of fish populations in the Curonian Lagoon

Projects leader: dr. Linas Ložys

Terms of the project: 2010–2011

Dispersion, impact and abundance mitigation study of round goby and Chinese sleeper in Lithuania

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Terms of the project: 2012–2014

Orders by economic entities

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas (Baltija). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA). 2011-2014 m.

Projects leader: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS). 2011-2014 m.

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Atlikti mokslinius tyrimus Totorviečių tvenkinyje

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Šakių MŽD
Atlikimo terminai: 2012.07.02 – 2012.10.30

Atlikti mokslinius tyrimus Plinkšių ežero (Mažeikių rajone)

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugija
Atlikimo terminai: 2012.07.05 – 2012.10.30

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Atlikimo terminai: 2012.07.09 – 2013.12.01

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas (Eršketas)

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Atlikimo terminai: 2012.07.09 – 2013.12.01

Atlikti skersnukio (Chondrostoma nasus) inventorizaciją Lietuvoje

Projects leader: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos gamtos fondas
Atlikimo terminai: 2013.06.17 – 2015.02.21

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją (2013-2014 m.)“ ir „Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas, naudojant ženkli

Projects leader: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Atlikimo terminai: 2013.07.02 – 2015.03.15

Laboratories