Books and book chapters

Kesminas, V., Virbickas, T., Balkuvienė, G., Stakėnas, S., Kontautas, A., Pliūraitė, V., Matiukas, K.
Lietuvos ichtiologiniai draustiniai. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Klaipėdos universitetas, 2005. 135 p.
Kazlauskienė, N., Taujanskis, E., Vosylienė, M. Z.
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Berlin: Springer Science+Business Media B.V, 2011. 267-276 p.
Kesminas, V., Olechnovičienė, J.
Profesorius Juozas Virbickas: mokslininko ir ichtiologo kelias : monografija. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 259 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.

Laboratories