Projects

Agreements with state institutions

Agreement for sale and purchase of services for implementation of Klaipėda State Seaport environmental monitoring programme in the 2nd quarter of 2021

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Party to agreement: Klaipėda State Seaport Authority, VĮ

Terms of the project: 2021-2021 

Orders by economic entities

Monitoring of the impact on environmental quality (offshore and coastal zones) under the environmental monitoring programme of ORLEN Lietuva, AB Būtingė Oil Terminal 2021-2025

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Customer: ORLEN Lietuva, AB

Terms of the project: 2021–2025

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais (Miestas). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos). 2010-2012 m.

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji). 2010–2011 m.

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Kuršių marių krantų būklės įvertinimo ir Kuršių marių krantų priežiūros programos parengimo paslaugų atlikimas (KRANTAI). 2010-2011 m.

Projects leader: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji). 2010-2011 m.

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas;

Klaipėdos LEZ geocheminis tyrimas surenkant dirvožemio ir dugno nuosėdų ėminius (LEZ). 2011 m.

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Vieno smėlio žaliavos mėginio iš Kantvainių karjero petrografinės-mineraloginės sudėties nustatymas (Lemminkainen). 2011 m.

Projects leader: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Grunto, iškasto Klaipėdos valstybinio jūrų uosta akvatorijoje, tvarkymo optimizavimas (Klaipėda). 2011 m.

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Krantotvarkos programos parengimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties, bei kitose probleminėse vietose ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projects leader: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Atlikimo terminai: 2012.03.26 – 2012.12.31

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimas

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Atlikimo terminai: pradžia – 2012 m. lapkričio 19 d.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Atlikimo terminai: 2012.12.10 – 2014.03.09

Klaipėdos valstybinio jūros uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Atlikimo terminai: 2010-11-02 iki įsipareigojimų įvykdymo

Nuosėdinių ir taršos medžiagų pateikimo ir cirkuliacijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ypatymai (Tarša)

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Atlikimo terminai: 2011.10.24 iki įsipareigojimų įvykdymo

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Atlikimo terminai: 2012.12.10 – 2014.03.09

Mėginių cheminės sudėties tyrimai

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Atlikimo terminai: 2013.02.26 – 2014.02.25

Krantotvarkos programos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje parengimo ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projects leader: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Atlikimo terminai: 2013.04.23 – 2013.12.31

Other projects

Joint activities agreement

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Party to agreement: ALS CZECH Republic, s.r.o.

Joint activities agreement

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Party to agreement: Vandens tyrimai, UAB

Research into contamination of bottom sediments in the aquatic area of the Klaipėda State Seaport

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Terms of the project: 2010–2013

Projects supported by the EU

Development of technologies for Lithuanian marine sector and environment research

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Terms of the project: 2012–2015

FP 7

The European Marine Observation and Data Network (EMODNET)

Projects leader: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Project duration: 2009–2012

Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data (GEO-SEAS)

Projects leader: dr. Leonora Živilė Gelumbauskaitė

Project duration: 2009–2013

Scientific cooperation

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta tarp Klaipėdos universiteto, Gamtos tyrimų centro, Lietuvos energetikos instituto, Kosmoso mokslo ir technologijų instituto ir Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro.

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Vykdyti projektą „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“.
Sutarties terminas:
2012.11.17 - 2015.08.19

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta tarp Klaipėdos universiteto, Gamtos tyrimų centro, Lietuvos energetikos instituto, Komsmoso mokslo ir technologijų instituto ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslo centro

Projects leader: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Įgyvendinti projektą „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“

Sutartis pasirašyta: 2012.11.27

Funding of researchers

Funding of research visits (Parama išvykai- 16)

Projects leader: dr. Ričardas Taraškevičius

Funding of research visits (Parama išvykai- 18)

Projects leader: dr. Rimantė Zinkutė

Laboratories