Books and book chapters

Taraškevičius, R.
Metals in the environment: 3rd International Conference: proceedings. Vilnius: Inforastras, 2006. 124 p.
Jokšas, K., Galkus, A., Stakėnienė, R.
The only Lithuanian seaport and its environment. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2003. 314 p.
Taraškevičius, R., Zinkutė, R., Gregorauskienė, V., Kadūnas, V., Radzevičius, A.
Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. Geochemical characteristics of Lithuanian urban areas (chapter 23). UK: John Wiley& Sons, 2011. 393-409 p.
Jankauskaitė, M.
Kraštovaizdžio ekologinių (geoekologinių) tyrimų metodologiniai pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004. 78 p.

Laboratories