Books and book chapters

Petrošius, R., Gudelienė, I., Marčiulionienė, D.
Comparison of 90Sr and Ca transfer in the system soil–plant under natural conditions [90Sr ir Ca pernašos sistemoje dirvožemis–augalas palyginimas natūraliomis sąlygomis]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 223–232
Žalūdienė, G.
Juozo Lukoševičiaus Žemės gelmių raidos koncepcija. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2005. 128 p.
Šliaupa, S., Hoth, P.
The Baltic Sea Basin. Berlin: Springer, 2011. 13-51 p.

Laboratories