Projects

Agreements with state institutions

Agreement for purchase of services for the performance of gypsum chemical denudiation in north Lithuanian karst region

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Party to agreement: Lithuanian Geological Survey

Terms of the project: 2021-2021 

Orders by economic entities

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala). 2011-2012 m.

Projects leader: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė (Rėkyva). 2010–2011 m.

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugos 2011-2013 m. (Gipsas). 2011-2013 m.

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

Cheminių elementų išplovimo iš cementinės atliekų matricos bandymai (Mėginiai). 2011 m.

Projects leader: Reimundas Paunksnis

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“
Atlikimo terminai: 2012.04.18 – 2013.01.31

Baluošo ežero Ilgasalės tvarkymo techninio projekto parengimas ir abiotinės aplinkos tyrimų atlikimas

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regiono parko direkcija
Atlikimo terminai: 2012.11.16 – 2012.12.15

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“ (Rėkyva)

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“
Atlikimo terminai: 2012.04.18 – 2013.01.31

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projects leader: dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“
Atlikimo terminai: 2013.03.29 – 2015.01.31

Laboratories