Projects

Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje. II etapas

Projects leader: dr. Jūratė Sendžikaitė

Customer: AB Klasmann-Deilmann Šilutė
Term of the project: 2013.08.20 – 2014.04.01

Funding of research visits (Parama išvykai- 6)

Projects leader: dr. Jūratė Sendžikaitė

Kelmų panaudojimo biokuro gamybai įtakos miško ekosistemoms įvertinimas

Projects leader: dr. J. Sendžikaitė , dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: VĮ Trakų miškų urėdija
Atlikimo terminai: 2013.04.05 – 2013.12.20

Laboratories