Projects

Research on regularities of distribution, genetic diversity, adaptation and naturalization of invasive bird species

Projects leader: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Terms of the project: 2010–2011

Branduolinės jėgainės eksploatavimo poveikio ešerių (Perca fluviatilis) populiacijai įvertinimas remiantis genetiniais ir žuvų otolitų-natūralių aplinkos kontaminacijos radionuklidais bei šilumine tarša fiksatoriais, tyrimais (TAIVANIS)

Projects leader: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa

Evaluation of Nuclear Power Impact on Perch (perca fluviatilis) Population by Means of Genetic-based Analysis and Application of Fish Otholiths as Natural Recorders of Radiocontamination and Thermal Pollution

Projects leader: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Terms of the project: 2013

Branduolinės jėgainės eksploatavimo poveikio ešerių (Perca fluviatilis) populiacijai įvertinimas remiantis genetiniais ir žuvų otolitų-natūralių aplinkos kontaminacijos radionuklidais bei šilumine tarša fiksatoriais, tyrimais (TAIVANIS)

Projects leader: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Evaluation of Nuclear Power Impact on Perch (perca fluviatilis) Population by Means of Genetic-based Analysis and Application of Fish Otholiths as Natural Recorders of Radiocontamination and Thermal Pollution (TAIPĖJUS)

Projects leader: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Terms of the project: 2013

Laboratories