Books and book chapters

1. Monographs, books and book chapters published abroad:

 

Валькюнас, Г. 2007. Отряд Haemosporida (Danilewsky, 1885) – Гемоспоридии. Протисты. Руководство по зоологии. Часть 2. Санкт-Петербург: Наука, 1144 с.: 256 –  330. 

Valkiūnas, G. 2007. Haemosporidians (Danilewsky, 1885), p. 256-330 // In: Protista: Handbook on Zoology, vol. 2. St. Petersburg: Nauka Press, 1144 p. [In Russian]. 

 

Valkiūnas, G. 2005. Avian malaria parasites and other haemosporidia. Boca Raton, London, New York et al., 932 p. 

 

2. Other monographs:

 

Валькюнас, Г. 1997. Гемоспоридии птиц. Вильнюс: Acta Zoologica Lithuanica. Т. 3-5, 607 с. 

Valkiūnas, G. 1997. Bird Haemosporida: a monograph. Vilnius: Acta Zoologica Lithuanica. Vol. 3-5, 607 p. [In Russian].

 

3. Books and book-chapters:

 

Valkiūnas, G., Grikienienė, J., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G., Križanauskienė,   A., Stunžėnas, V., Binkienė, R., Komisarovas, J., Kutkienė, L. 2007. Parazitų sukeliamos ligos globalios klimato kaitos sąlygomis: nauja grėsmė, p. 212-238. Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Atsakingi redaktoriai: V. Būda ir E. Lekevičius. Vilnius: VU Ekologijos institutas, 240 p.

Valkiūnas, G., Grikienienė, J., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G., Križanauskienė,   A., Stunžėnas, V., Binkienė, R., Komisarovas, J., Kutkienė, L. 2007. Parasitic diseases during global climate change: a new threat, p. 212-238. Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Eds.: V. Būda and E. Lekevičius. Vilnius: VU Ekologijos institutas, 240 p. [In Lithuanian].

 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. 2001 – 2014. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : I – XXV tomai. Buvę ir esami lab. darbuotojai – bendraautoriai ir recenzentai: T. Arnastauskienė, L. Gaidamavičienė, J. Grikienienė, I. Juozapaitienė, V. Kontrimavičius, L. Kutkienė, R. Petkevičiūtė, G. Stanevičiūtė, V. Stunžėnas, G. Valkiūnas.

Universal Lithuanian Encyclopedia. 2001 – 2014. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : I – XXV volums. (Laboratory staff are authors of many papers. [In Lithuanian].

 

Laboratories