Books and book chapters

Gudžinskas, Z., Ryla, M.
Lietuvos gegužraibiniai (Orchidaceae). Vilnius: Botanikos instituto leidykla, 2006. 104 p.
Kurrto, K., Gudžinskas, Z. ir kt.
Atlas florae Europaeae: distribution of vascular plants in Europe: 15: Rosaceae (Rubus). Helsinki : Committee for Mapping the Flora of Europe : Societas Biologica Fennica Vanamo, 2010. 362 p.
Raudonikis, L., Baranauskas, K., Gudžinskas, Z., Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Virbickas, T.
Europos Sąjungos Buveinių Direktyvos Saugomos rūšys: vadovas. Kaunas: Lututė, 2006. 101 p.
Šaulienė, I., Gudžinskas, Z., Maciūtė, A., Veriankaitė, L., Leščiauskienė, V.
Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011. 61 p.

Laboratories