Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2007. 239 p.

2007 m.

Apšegaitė, V., Binkienė, R., Blažytė-Čereškienė, L., Būda, V., Grikienienė, J. ir kt.

×