Lietuvos grybai. II. Skurdeniečiai (Mortierellales) ir pelesiečiai (Mucorales). Vilnius: Botanikos institutas, 2008. 256 p.

2008 m.

Pečiulytė, D., Bridžiuvienė, D.

×